Christelijk Gemengd Koor Con Amore Bennekom   1970 - 2020                                                                                                al 50 jaar met liefde voor muziek............ 
                   

    Hartelijk welkom op de website                                                            van                                                                      Christelijk Gemengd Koor                                                   Con Amore Bennekom :   

                                         

           Wij zijn een enthousiast koor.

       

           Jannie Wichards-van Duuren is onze inspirerende dirigent.

      

           Maandagavond is onze repetitie-avond ;

           dan wordt er flink gestudeerd om ons                                                                                                                          de muziek eigen te maken voor :                                                                                                                                  een concert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          medewerking te verlenen aan :                                                                                                                                    een kerkdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    en te zingen in :                                                                                                                                                            een verzorgingshuis                                                                                                                                                      een instelling


           Con Amore Bennekom is een  CHRISTELIJK  koor, wat zich uit in de      

            muziekkeuze; het openen van de repetitie-avond met, meestal,

            een gedicht, en aan het einde van de repetities wordt een slotlied

            gezongen, dat door één of meerdere koorleden is uitgekozen. 

       Zin om lid te worden ?

           Kom dan gerust eens geheel vrijblijvend meezingen

           op een repetitie-avond.

           Meer bijzonderheden kunt u lezen op de pagina :    lid / donateur worden  ?     

             

 

  

      Con Amore Bennekom is aangesloten bij de Koninklijke Christelijke Zangers Bond                      onder relatienummer 10217 ,  website:  www.kczb.nl

 

         en bij de Edese Federatie van Zang- en Oratoriumverenigingen (EFZO),                                                                                      website :   http://www.efzo.nl 


                                                                                

                           

{}