Christelijk Gemengd Koor Con Amore Bennekom   1970 - 2020                                                                                                al 50 jaar met liefde voor muziek............ 
                   

 

   bestuur :  

dagelijks bestuur:   

voorzitter                                       Janny Stork                                                                                          secretaris                                    Glijn Groen                                                                                          penningmeester                          Bart van Roekel   

overige bestuursleden:                                                     algemeen adjunct                          Sieta Stoffer                                                 bibliothecaris                                 Herman Korblet                                              algemeen bestuurslid                   Ina van Bruxvoort 

............................................................................................................................................................

     Contactgegevens secretariaat : 

    e-mailadres  :              cgkconamorebennekom@gmail.com                                                                   telefoonnummer    :     06 - 25053034